Smog i jego skutki. Warto o tym wiedzieć!

Smog to ostatnio temat numer jeden w mediach. Sprawiły to alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. O to informacje na temat smogu, które warto poznać.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ SMOG?

Najszkodliwsze i najczęściej występujące składniki smogu to między innymi:
– pyły PM10 i PM2,5 – na cząsteczkach pyłów osadzają się też inne substancje, takie jak metale ciężkie, które w ten sposób przedostają się do naszych organizmów
– tlenek i dwutlenek azotu
– tlenki siarki
– WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne takie jak benzoapiren, który ma właściwości rakotwórcze
– tlenek węgla – jest toksyczny i wypiera tlen z krwiobiegu
– ozon.

SMOG SKUTKIsmog skutki

Wszystkie wymienione wyżej substancje mają bardzo negatywny wpływ na środowisko, a co się z tym wiąże, również na zdrowie ludzi. Najgroźniejsze skutki to:
– choroby nowotworowe
– choroby układu oddechowego i krwionośnego
– alergie oraz astmy
– obniżona odporność całego organizmu.
Skutki smogu są zauważalne już teraz, czego dowodem jest zwiększona zachorowalność na wymienione choroby.

SMOG – JAK MOŻNA SIĘ PRZED NIM CHRONIĆ?

Jest kilka sposobów, które mogą pomóc uchronić się przed zgubnymi skutkami smogu. Jeżeli mieszkasz na terenie szczególnie zanieczyszczonym, możesz:
– zaopatrzyć się w maskę antysmogową
– starać się unikać szczególnie ruchliwych ulic, ograniczyć przebywanie na „świeżym” powietrzu i częściej wyjeżdżać na wycieczki poza miasto
– kupić dobry oczyszczacz powietrza.