Alergicy pod ochroną maski

Powietrze, którym oddycha na co dzień każdy człowiek zgodnie z wiedzą pochodzącą z czasów szkolnych składa się z tlenu, azotu i dwutlenku węgla. Obecna rzeczywistość jest jednakże o wiele bardziej złożona i w zaczerpniętej w dowolnym mieście próbce powietrza znajdzie się o wiele więcej składników, w tym niezwykle szkodliwych dla zdrowia. Szczególnie widać to w okresie grzewczym, gdy niezliczone kominy domowych kotłowni wyrzucają na zewnątrz efekty spalania kiepskiej jakości paliwa, w postaci pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń.

Tego typu czynniki zagrażają dla każdego człowieka, jednakże szczególnie niebezpieczne są dla osób uczulonych. Wnikając do organizmu wraz z wdychanym powietrzem mogą doprowadzić do reakcji alergicznej, która w najcięższych przypadkach może spowodować poważne powikłania, a nawet śmierć. Mimo tego, że świadomość społeczna tego problemu jest coraz większa, a prawo przewiduje restrykcje za spalanie niedozwolonego opały, to wciąż zimowe powietrza przyjmuje w okresach intensywnego spalania postać ciemnej mgły.

Osoby uczulone mogą sobie radzić z tym problemem tylko na dwa sposoby – pozostając przez cały czas w domu lub zabezpieczając się w momencie jego opuszczania. W tym celu powinni zaopatrzyć się w maski dla alergików. Te stosunkowo proste środki ochrony dróg oddechowych można nabyć w wielu miejscach, w tym przede wszystkim w aptekach i punktach aptecznych. Zastosowanie masek dla alergików przynosi dla nich zarówno ochronę zdrowia, jak i ulgę psychiczną, gdyż wychodząc na zewnątrz budynków z założoną maską nie muszą lękać się negatywnych skutków kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem.