Skuteczna maska antysmogowa

Maska antysmogowa szturmem zdobyła rynek, wskazując tym samy na to, jak dużym problemem jest zanieczyszczenie środowiska, w którym żyjemy. Na szczęście popularność masek jest tak duża, że dziś już coraz więcej osób codzienne je zakłada w celu ochrony zdrowia.

Przed czym chronią maski antysmogowe?

Maski antysmogowe chronią przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami powietrza, a przede wszystkim przed cząsteczkami, których obecność w atmosferze ma bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Wśród najbardziej szkodliwych substancji wymienia się tlenek węgla, tlenek azotu i siarki, a także benzo(a)piren, ozon i metale ciężkie, a w tym m.in. kadm, rtęć i ołów. Wśród najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń wymienia się, te, których wielkość plasuje się w granicach PM 10 i PM 2,5. Najbardziej szkodliwe dla zdrowia są cząsteczki pyłu o wielkości PM10, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Cząsteczki o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mikrometra mogą nawet przenikać do krwi, co jest szczególnie niebezpieczne.

Najlepsza maska antysmogowa

Maska antysmogowa odznacza się bardzo dużą skutecznością, ich specjalna budowa pozwala zatrzymać większość pyłów przed dostaniem się do naszych płuc. Anysmogowe działanie maski wynika z zastosowania w niej specjalnego filtru z węglem aktywnym. To właśnie on zatrzymuje trujące cząsteczki zanieczyszczeń. Maska ściśle przylega do twarzy, zaś łatwość oddychania w tej masce wynika z obecności w niej dwóch zwrotnych zaworów do wydechu.